Tel: +90 (262) 323 02 02

BÖLÜMLERİMİZ

Nöroloji
Acil Servis
Acil Servis
 

Nöroloji genel olarak beyin, beyin sapı, omurilik, çevresel sinir sistemi ve  Kasların hastalıklarını inceleyen tıp bilim dalıdır.

Kocaeli Tıp Merkezi Nöroloji bölümünde baş ağrısı, baş dönmesi, serebrovasküler hastalıklar, haraket bozuklukları,  parkinson, kas ve sinir hastalıkları, epilepsi, Alzheimer-Demans(bunama) hastalıkları, Multipl Sklereoz (MS), inme ve uyku bozuklukları konularında ayaktan tedavi tanı ve izlem hizmetleri verilmektedir.

Kranial MR, Bilgisayralı Tomografi (BT), Doppler, Ultrasonografi gibi tetkikler sigortanızdan faydalanarak da hizmet alabileceğiniz tetkikler arasındadır.

Çoğunlukla el ayak uyuşmaları gibi şikayetlerle ortaya çıkan nöropatileri değerlendirmek. Kas, çevresel sinir sistemi hastalıkları ve bel boyun fıtığı gibi ağrılı durumların tanısında dinamik bir tanı yöntem olan EMG tetkiki gerçekleştirirlmektedir.

 

Kurumumuzda Nöroloji Uzmanımız tarafından Elektronöromyografi (EMG) hizmeti verilmektedir.

 

EMG NEDİR?

 

Nöroloji bölümünde tedavisi yapılan hastalıklar başlıca şu şekildedir:

 • MİGREN ve DİĞER TİP BAŞ AĞRILARI
 • EPİLEPSİ
 • ALZHEİMER  - DEMANS(bunama)
 • MULTİPL SKLEROZ (MS)
 • BAŞ DÖNMELERİ -DENGESİZLİK ŞİKAYETLERİ
 • BEYİN DAMAR HASTALIKLARI - İNMELER
 • TREMOR
 • HAREKET BOZUKLUKLARI - PARKİNSON
 • HUZURSUZ BACAKLAR SENDROMU
 • PERİFERİK SİNİR SİSTEMİ HASTALIKLARI
 • KAS HASTALIKLARI
 • UYKU BOZUKLUKLARI 


Bölüm HekimlerimizCopyrights ©2014 Kocaeli Tıp Merkezi