Tel: +90 (262) 323 02 02

BÖLÜMLERİMİZ

Yara Bakımı Ünitesi

Yara Tedavisi Neden Önemlidir ?

Günümüzde; yaşam süresinin  uzaması ve genetik unsurlar nedeniyle Demans, Alzheimer, Diyabet, Kalp ve damar hastalıkları gibi sorunlara sahip hasta sayısının giderek yükseldiği görülmektedir. Bu hastalıklar nedeniyle yatağa bağımlı hale gelen hastalarda açılan yatak yaraları, tedavi edilmediği takdirde genel sağlık durumunu olumsuz etkileyerek hastanın kaybına neden olabilecek sonuçları doğurabilmektedir. Ayrıca diyabetin neden olduğu yan etkilere bağlı olarak ayakta açılan yaralar da tedavi edilmediği takdirde kişilerin uzuvlarını kaybetmelerine neden olmakta, bireylerin ve aile yakınlarının hayat kalitelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu gibi olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için erken dönemde teşhis yara tedavisini oldukça olumlu etkilemekte, uzuv ve hayatı tehdit eden durumların oluşmasını engellemektedir.

 

Nasıl Tedavi Edilir?

Hastanemizde dünyada yara tedavisinde kullanılan tüm modern yöntem, cihaz ve protokoller uygulanmaktadır. Etkene yönelik planlanan tedavide Modern yara bakım örtüleri, Büyü- me faktörleri, PRP (Trombositten Zengin Plazma), Kök Hücre, Ozon Tedavisi, Hiperbarik Oksijen ve Topikal O2 tedavi yöntemleri, Özel cihazlarla (Ultrasonik, Jet akımlı su vb.) yapılan debridmanlar, Negatif Basınç Tedavisi (VAC) gibi yöntemler kullanılmaktadır.

 

Yara Çeşitleri Nelerdir?

 

• Bası Yarası (Dekübit Ülserleri) 

• Diyabetik Yaralar (Şeker hastalarında oluşan yaralar) 

• Arteryel Ülserler 

• Venöz Ülserler (Varis Yarası)

• İyileşmeyen ameliyat sonrası yaralar

 

Kronik Yara Nedir?

6-8 haftada tamamen iyileşmeyen yaralara kronik yara denir.

 


Bölüm HekimlerimizCopyrights ©2014 Kocaeli Tıp Merkezi